in DE MENS IS DE MAAT VAN ALLE DINGEN !!

DEEL II

Zoals bekend gaat de horeca nu definitief per 1 juni aanstaande weer open onder strikte voorwaarden.

De in onze vorige realiteitsstudie t.b.v. twee horecazaken meegenomen voorschriften waren deels gebaseerd op een door KHN opgesteld wensprotocol . Nu de juiste regels en protocollen van het RIVM en de regering bekend zijn zal door KHN een en ander nog aangepast moeten worden in hun informatie. 

Wij hebben inmiddels onze kijk op de situatie en de daarop gebaseerde adviezen aan enkele ondernemers ook weer bijgesteld/aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn dat de anderhalve meter social distancing gehandhaafd blijft, met dien verstande dat dit voor 2 personen en families c.q. personen welke in hetzelfde huishouden wonen niet meer van toepassing is.

Vanaf drie personen ( let wel op de regel… maximaal 4 personen per tafel ) geldt de anderhalve meter afstand wel weer, ook als twee van hen tot de bovengenoemde groepen behoren. Voor de uitzonderingsgroepen is het maximale aantal van 4 personen per tafel weer niet van toepassing en buiten op het terras ook niet voor andere groepen ( wel 1,5 mtr. afstand  houden )

Voor wat betreft het maximale aantal personen ; dit blijft gehandhaafd op 30 echter nu exclusief bedienend personeel en geldt alleen binnen en niet op het terras.

Alle personen moeten zitten ( dus niet staan aan statafels ) en de afstand is anderhalve meter tussen personen en niet tussen de tafels !

Er wordt van uitgegaan dat in alle gevallen de afstand van anderhalve meter gewaarborgd moet zijn ook op de route van en naar, alsmede op de toiletten.

Dit houdt in veel gevallen dan ook in dat vaak de anderhalve meter tussen twee zittende personen niet voldoende is omdat er rekening moet worden gehouden met deze bewegingen.

Vooralsnog gaan wij in onze adviezen uit van de situatie dat het bedienend personeel deze afstand van anderhalve meter ook in acht moet nemen, daar het protocol hier nog geen eenduidig antwoord op geeft en iedereen dit op een andere wijze invult.

De nieuwe regels maken het er niet makkelijker op gezien het feit dat nu rekening moet worden gehouden met diverse groepen gasten, welke wel of niet dichter bij elkaar mogen zitten, looproutes, bediening e.d. en dit zal dan ook van de uitbater(s) de komende tijd nog wel voortdurend aanpassingen vergen naast de toch al uitgebreide voorschriften voor wat betreft reservering, registratie van gasten, desinfectie van tafels etc. tussen de tafelbezettingen door etc. een extra klus.

Wij beperken ons in deze update echter tot de problemen welke ontstaan met betrekking tot de indeling van de gelegenheden en  terrassen.

Onze studie geeft in ieder geval wel aan dat een tafelbezetting vanaf 3 en maximaal 4 personen aan één tafel ( indien deze niet tot de uitzonderingsgroepen behoren ) praktisch gezien niet tot de mogelijkheid behoort, daar dit een dergelijk grote tafel behelst waardoor de mogelijkheden qua vierkante meters nog beperkter worden.

Het is daarom efficiënter om meerdere personen aan een lange tafel te plaatsen welke is samengesteld uit meerdere tafels welke zo gesitueerd worden dat deze snel gewijzigd kunnen worden in zitplekken voor minder personen.
De oplossing om met samengestelde tafelindelingen te werken biedt de meeste mogelijkheden omdat tafels welke niet bezet zijn geparkeerd  of gebruikt kunnen worden als sidetables voor de bediening, buffetten aan de wanden  en in dooie hoeken voor afzetten van spullen, voor het blokken van geen looproute etc. !

In de binnenstad bevinden zich veel horecagelegenheden met een terras voor de deur hetwelk doorkliefd wordt door een voetgangerspad/route. Dit zorgt nog eens voor extra problemen daar de afstand tussen de horecabezoekers en de voetgangers ook op de anderhalve meter gewaarborgd moet zijn. Dit betekent in ieder geval al een strook van minimaal 4 meter breed uitgaande van één voetganger, waarbij er dan op moet worden toegezien dat de voetgangers dan ook in ” eenden/ganzen-formatie” deze terrassen passeren. 

Je ziet momenteel veel bedrijven die schermen van plexiglas etc. aanbieden, welke een mogelijkheid zouden kunnen bieden. Binnen de horeca zal echter eerst een pilot worden gestart om te bezien of dit op plekken waar de anderhalve meter afstand niet haalbaar is toegestaan zal worden.
Deze zorgen echter ook weer voor extra obstakels en veroorzaken een nogal behoorlijke ongezellige en onpersoonlijke sfeer.

Buiten op het terras moet ook niet uit het oog verloren worden dat deze op zomerse dagen een broeikaseffect aan de tafels zullen veroorzaken !

Hier is in de meeste gevallen een betere oplossing voor te bedenken.

Uiteraard is de situatie per horecagelegenheid en terras verschillend omdat rekening gehouden moet worden met bouwkundige indelingen en oppervlaktes alsmede het ter beschikking staande (aanwezige) meubilair. Dit betekent in de meeste gevallen dan ook maatwerk.

Met innovatieve en creatieve ideeën is voor de meeste gelegenheden wel een oplossing te bedenken echter dat er behoorlijk beperkt moet worden op het maximale aantal gasten ( zoals in normale omstandigheden mogelijk is/was) staat buiten kijf.

 

Menselijke maat Horeca deel 2

“HIJ MET EEN NIEUW IDEE IS EEN DWAAS TOT HET IDEE EEN SUCCES BLIJKT TE ZIJN”

Mark Twain

Pin It on Pinterest

Share This