Voor een opdrachtgever met twee horecazaken hebben wij een realiteitsstudie gemaakt met betrekking tot de mogelijkheden binnen de anderhalve meter problematiek bij de waarschijnlijke restart van de horeca per 1 juni aanstaande.

Er heersen nogal wat verschillen in de interpretatie c.q.uitleg van de diverse eisen.

De nu bekend zijnde voorschriften houden in het kort in dat per locatie zowel op de terrassen als binnen een afstand van anderhalve meter verplicht tot elkaar moet worden aangehouden.
Dit geldt ook voor personen welke in een huishouden samen wonen.
Binnen wordt een aantal van maximaal 30 personen inclusief bedienend personeel toegestaan.
Let wel dit geldt alleen voor zitplekken en niet voor staanplekken.
Dit houdt in dat de veel gebezigde ” Stehtische” verboden zijn.

 Een tafel voor meer dan drie personen  op een afstand van anderhalve meter is qua de hiervoor benodigde ruimte praktisch onmogelijk en kunnen deze zitplekken in principe alleen, op anderhalve meter aan een lange tafel gerealiseerd worden.

Dit betekent voor veel horecazaken een zware opgave gezien het aantal m2 hetgeen per locatie/terras beschikbaar is. Vooral voor de kleinere horecabedrijven ( kroegen ) in binnensteden wordt dit een hele uitdaging. 

Diverse factoren spelen een rol en vooral ook de bewegingsmobiliteit t.a.v. binnenkomen, verlaten, toiletbezoek, bedienend personeel etc.

Onze studie en berekeningen tonen in ieder geval aan dat, indien de indeling plaatsvindt volgens de normaal geldende normen en ideeën de  bezettingsgraad geminimaliseerd wordt tot 20 à 30 procent van het normale reguliere bezoekersaantal.

Ook de keukenruimte, de pass en de uitgifteplek van dranken vereist de nodige aandacht omdat hier ook de anderhalve meter afstand geldt.


Er moet extra aandacht geschonken worden aan het creëren en vooral het behouden van de sfeer en gezelligheid die het bezoek aan een horecagelegenheid tenslotte oproept en dit in ieder geval niet te verstoren met gekuntstelde oplossingen als plexiglas schermen en dergelijken.

Voeg hierbij het gegeven dat het bezoek aan alle horecagelegenheden gereserveerd moet worden ( even een pilsje pakken zoals voorheen is er niet bij ) en dat door de uitbater gecontroleerd moet worden of iemand niet ziek is of symptomen heeft en het probleem wordt steeds duidelijker.
De oplossing wordt dan erger dan de kwaal en zullen de gasten het snel laten afweten.

Ondanks alle voorschriften en problemen zijn wij met een creatieve benadering en oplossingen er toch in geslaagd om voor deze twee zaken een concept te ontwikkelen waarmee,zelfs in deze moeilijke tijden niets een gezonde bedrijfsvoering in de weg staat

DE MENS IS DE MAAT VAN ALLE DINGEN !

Pin It on Pinterest

Share This