UPDATE NIEUW KEUKENCONCEPT COULISSE

Naar aanleiding van diverse vragen vanuit het circuit, relaties  en andere belangstellenden delen wij hij het volgende mede :
De eerder aangekondigde presentatie van het reeds verleden jaar geregistreerde modulair en circulair keukenconcept ” Coulisse ” heeft helaas geen doorgang kunnen vinden daar wij door de Corona uitbraak genoodzaakt waren om een en ander uit te stellen tot nader order in betere tijden.
Met de wijze woorden van Johan Cruijff te spreken ” ieder nadeel heeft zijn voordeel ” stelt dit ons nu wel in de gelegenheid om het basismeubel, hetgeen gereed staat, nog meer te fine-tunen en uit te breiden met aanvullende side-units.

We streven er dan ook naar om straks het gehele concept in optima forma aan de buitenwereld te presenteren.
We houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Blijf gezond en tot nader order,

Atelier Denessen bv.

André en Ramón

UPDATE NEUES KÜCHENKONZEPT COULISSE

In Beantwortung verschiedener Fragen aus dem Kreis, den Beziehungen und anderen interessierten, informieren wir ihn über Folgendes:
Die bereits angekündigte Präsentation des im vergangenen Jahr registrierten modularen und kreislauf Küchenkonzepts “Coulisse” konnte leider nicht fortgesetzt werden, da wir durch den Corona-Ausbruch gezwungen waren, dies bis auf weiteres in besseren Zeiten zu verschieben. Mit den weisen Worten von Johan Cruijff, “Jeder Nachteil hat seinen Vorteil”, haben wir jetzt die Möglichkeit, die fertigen Basismöbel zu optimieren und um zusätzliche Seiteneinheiten zu erweitern.

Wir bemühen uns daher, das gesamte Konzept in einer Optima Forma der Außenwelt zu präsentieren.

Wir werden Sie über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden halten.

Bleiben Sie gesund und bis auf weiteres

Atelier Denessen bv.

André und Ramón

UPDATE NEW KITCHENCONCEPT COULISSE

In response to various questions from the circuit, relations and other interested parties, we inform you of the following:
The previously announced presentation of the modular and circular kitchen concept “Coulisse”, which was registered last year, has unfortunately not been able to go ahead because we were forced by the Corona outbreak to postpone this until further notice in better times.

In the wise words of Johan Cruijff s”every disadvantage has its advantage”, this now gives us the opportunity to fine-tune the basic unit, which is ready, and to expand it with additional side units.

We therefore strive to present the entire concept in an optima forma to the outside world.

We will keep you informed of further developments.

Stay healthy and until further notice,

Atelier Denessen bv.

André and Ramón

Pin It on Pinterest

Share This