{:nl}”De vormgeving ondergeschikt aan de functionaliteit”

Productdesign heeft zijn raakvlakken met alle facetten van de architectuur.

ook hier is onze zienswijze dus dezelfde.

Zoeken naar (nieuwe)  oplossingen, welke het gebruik vergemakkelijken, en juist daarom een (andere) uitstraling krijgen.{:}{:en}“The design secondary to the functionality”

Product design has similarities with all facets of architecture, so here also, our view is the same.

Searching for (new) solutions, which ease the usability, and therefore just get a different appearance.
{:}{:de}„Das Design unterwürfig an die Funktionalität“

Produkt-Design hat Schnittstellen mit allen Aspekten der Architektur, hier ist unserer Ansicht daher gleich.

Wir Suchen nach (neue) Lösungen, dessen die verwendung erleichtern, und mitdem eine andere Austrahlung bekommen.{:}

Pin It on Pinterest

Share This